استاندار بلوچ آیا در نظام جمهوری اسلامی یک بلوچ می‌تواند استاندار باشد؟ آیا در تاریخ ٤٤ سالهٔ انقلاب اسلامی یک بلوچ در جایی از کشور یا حتی در استان خودش استاندار بوده است؟ آیا بلوچ در این باره حق شکایت و گلایه دارد؟ آیا امید می‌رود به این درخواست عقلانی و منصفانهٔ او پاسخ مثبت […]

 استاندار بلوچ

آیا در نظام جمهوری اسلامی یک بلوچ می‌تواند استاندار باشد؟
آیا در تاریخ ٤٤ سالهٔ انقلاب اسلامی یک بلوچ در جایی از کشور یا حتی در استان خودش استاندار بوده است؟
آیا بلوچ در این باره حق شکایت و گلایه دارد؟
آیا امید می‌رود به این درخواست عقلانی و منصفانهٔ او پاسخ مثبت داده شود؟

 

  • نویسنده : استاد عبدالحکیم سیدزاده