انبیاء، أئمه و اولیاء با وجود برترین کمالات علمی و عملی بشرند و همچون عموم بشر ضرورت‌های بشری دارند.

انبیاء، أئمه و اولیاء با وجود برترین کمالات علمی و عملی بشرند و همچون عموم بشر ضرورت‌های بشری دارند.

حضرت حسین رضی‌الله‌عنه نیز با تمام کمالاتش بشر است، هر چند که زبان از ذکر کمالاتش قاصر است؛ زیرا حسین رضی‌الله‌عنه نوهٔ محبوب رسول‌ الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم، گل خوشبوی ایشان، سردار جوانان بهشتی و صحابی عظیم الشأن است، مادرش حضرت فاطمه رضی‌الله‌عنها جگر گوشهٔ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم و پدرش شیر خدا حضرت علی رضی‌الله‌عنه عموزاده و محبوب و تربیت یافتهٔ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم است.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، الله او را آفریده است تا خدا را بشناسد و فقط الله را صدا بزند و فقط برای او سجده کند و فقط برای الله نذر کند و حیات و ممات او فقط برای الله باشد.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، مانند بشر ازدواج می‌کند، صاحب زن و فرزند می‌شود و برای مخارج زندگی به کسب و کار می‌پردازد.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، همچون سایر بشر مکلف و مؤظف به عمل بر قوانین الله است، از خود قانون‌ساز نیست. پنج وقت در مسجد نماز با جماعت می‌خواند و شب‌ها خدا را سجده می‌کند و تنها پیش او تضرع و زاری می‌کند.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، از این رو بسان بشر از شکم مادر متولد شده و مثل سایر نوزادها از شیر مادر تغذیه می‌شود و بعد از شیرخوارگی گرسنگی و تشنگی را با آب و نان رفع می‌کند و نیاز به طهارت دارد.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، بسان سایر بشر عمرش به پایان می‌رسد و در نتیجه وفات می‌کند و در شکم زمین دفن می‌شود و روز محشر همچون انبیاء و اولیاء و عموم بشر حشر می‌شود.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، از این رو برای اقامهٔ عدالت و رفع تبعیض حکومتی سفر می‌کند، اسلحه به دست می‌گیرد، وارد میدان جهاد می‌شود و از اسباب دنیا در مقابله با حکومت یزید استفاده می‌کند و همچون سایر بشر که گاهی در جنگ غالب نمی‌شوند در کارزار با لشکر یزیدیان به ظاهر غلبه نمی‌یابد.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالات بشر است، از آیندهٔ مردم عراق و غدر آن‌ها خبر نداشت.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است، از این رو بسان حمزه و جعفر طیار و شهدای بدر و اُحُد و… شهید می‌شود.

حسین رضی‌الله‌عنه با تمام کمالاتش بشر است؛ در هر چیز محتاج الله است، سعادت خود را در بندگی الله و زندگی در راه الله می‌داند.

امام حسین رضی‌الله‌عنه به تبعیت از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم قرآن مجید را حجّت الله و منبع اول دین می‌داند، حسین رضی‌الله‌عنه اسوهٔ خود را رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌داند، در هر قدم از زندگی بر سنت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم عمل می‌کند، این حسین اسوهٔ من است، دین و مذهب او، دین و مذهب ما است. رضی‌الله‌عنه

 

به قلم مولانا عبدالحکیم سیدزاده

  • نویسنده :  عبدالحکیم سیدزاده