نطق اخیر دکتر رحیمی جهان‌آبادی نمایند محترم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، بیانگر نکات مهم و قابل توجهی بود که سطح عمیق درک و بینش ایشان به نسبت وضعیت فعلی جامعه را نشان می‌دهد. برای جامعهٔ اهل سنت ایران، رساندن صدای مطالبات به حق و قانونی آنها اقدام ارزشمندی است که فراکسیون اهل سنت […]

نطق اخیر دکتر رحیمی جهان‌آبادی نمایند محترم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، بیانگر نکات مهم و قابل توجهی بود که سطح عمیق درک و بینش ایشان به نسبت وضعیت فعلی جامعه را نشان می‌دهد.
برای جامعهٔ اهل سنت ایران، رساندن صدای مطالبات به حق و قانونی آنها اقدام ارزشمندی است که فراکسیون اهل سنت باید آن را در دستور کار جدی خود قرار دهد.
مشارکت شایستگان اهل سنت در چرخهٔ مدیریت کشور یک اولویت امنیت آفرین و فرصتی برای همدلی بیشتر در کشور است که متأسفانه مغفول مانده است.
دولت روحانی علی رغم همه وعده‌های شیرینش به جامعهٔ اهل سنت بر همان سبک و سیاق سلف خود ماند و کماکان قشر وسیعی از هموطنان ایرانی ما مورد غفلت دولتمردان هستند.
مشارکت دادن اهل سنت در مدیریتهای کشور یک فرصت مغتنم برای کشور است و نباید آن را تهدید برشمرد. تعهد اهل سنت به این کشور و نظام اسلامی با تقدیم بیش از ۱۱۰۰۰ شهید در کنار دهها هزار نفر ایثارگر به اثبات رسیده است.
بلکه هر چه دایره مشارکت پذیری در تصمیم‌سازی‌های کشور بازتر باشد قطعاً ضریب امنیت پایدار ملی بالاتر خواهد رفت.
امیدواریم این باور روز به روز در لایه‌های مختلف تصمیم‌ساز مملکت بارورتر گردد.
ما هیچ مانعی در راس نظام اسلامی برای به کارگیری اهل سنت نداریم و بالعکس، هم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و هم رئیس جمهور محترم همواره بر مشارکت دادن اهل سنت تأکید دارند و این موضوع برای ما یک گام مهم است.

✍🏻 سید علاءالدین حیدری/ کرمانشاه/ افق پر امید