جایگاه آن از ثروت بالاتر است؛ در قاموس انسانیت حرف اوّل را می‌زند. در راستای ساختار ابعاد درونی و بیداری روحی انسان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آری! «ادب» را می‌گویم. در زندگی انسان نقش به‌سزایی دارد. عاقلانه زیستن، متانت در گفتار و وقار در رفتار، نشانهٔ ادب است. معروف است که «لقمان را […]

بالاتر از سرمایه انسانجایگاه آن از ثروت بالاتر است؛ در قاموس انسانیت حرف اوّل را می‌زند. در راستای ساختار ابعاد درونی و بیداری روحی انسان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

آری! «ادب» را می‌گویم.

در زندگی انسان نقش به‌سزایی دارد. عاقلانه زیستن، متانت در گفتار و وقار در رفتار، نشانهٔ ادب است.

معروف است که «لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان، که هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.»

لقمان به خاطر همین «حکیم» لقب داده شد.

ادب را از سنت پیامبر، سیره اولیای دین و علمای بزرگوار بیاموزیم.

ادب در گفتار و کردار برای ما در خانه، جامعه، با کوچک و بزرگ لازم است.

نویسنده: فرهاد دانش