بدترين مردان، شوهرانى هستند که چنان زندگى شيرين زناشويى را به کام زنانشان تلخ مى‌کنند و عرصه پر مهر و گرم خانواده را تنگ مى‌گردانند تا آنان درخواست طلاق کنند و بعد اين شوهران ظالم به نفع خود حکم شرعى مى‌تراشند و مى‌گويند: چون خود زن خواهان طلاق بوده است مهريه‌اش ساقط است و بايد […]

بدترين و پست‌ترين مردان!بدترين مردان، شوهرانى هستند که چنان زندگى شيرين زناشويى را به کام زنانشان تلخ مى‌کنند و عرصه پر مهر و گرم خانواده را تنگ مى‌گردانند تا آنان درخواست طلاق کنند و بعد اين شوهران ظالم به نفع خود حکم شرعى مى‌تراشند و مى‌گويند: چون خود زن خواهان طلاق بوده است مهريه‌اش ساقط است و بايد هزينه ازدواج را برگرداند!

بدانيد و آگاه باشيد که مهريه مربوط به عقد نکاح و نخستين عمل زناشويى است؛ ربطى به ادامه زندگى مشترک و اداى حقوق مرد ندارد؛ يعنى زن چه درخواست طلاق بکند يا نکند و چه فرمانبر باشد يا سرکش در همه اين صورت‌ها مرد بايد مهريه‌اش را پرداخت کند؛ چون مهريه کامل در عوض نکاح و استفاده جنسى سابق است.

بايد دانست که کوتاهى در حق زن و رنجاندن وى گناه کبيره است، فرار کردن از اداى مهريه با مکر خود يا وکيل،گناه کبيره است، حکم دروغين به نام شرع گناه کبيره است، همچنين پس گرفتن هزينه ازدواج با اکراه گناه کبيره است.

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده