به تأخیر انداختن تحصیلات عالی دختران همراه با به تأخیر انداختن عمر آن‌ها گنجایش دارد؛ اما متأسفانه عمر محدود است و وقت تحصیل برای دختر محدودتر!  

به تأخیر انداختن تحصیلات عالی دختران همراه با به تأخیر انداختن عمر آن‌ها گنجایش دارد؛ اما متأسفانه عمر محدود است و وقت تحصیل برای دختر محدودتر!

 

  • نویسنده : استاد عبدالحکیم سیدزاده