کشورهای مختلف دنیا ، در تمام قاره ها ، هرکدام به شکل حاد و خفیف درگیر جنگ با ویروس مرموز و کشنده ای به نام کرونا هستند که هنوز کسی بدرستی چیزی در باره ی مهار قطعی اش نمی داند . همه جا هست و به شکل فزاینده ای به ریه ها حمله می کند […]

کشورهای مختلف دنیا ، در تمام قاره ها ، هرکدام به شکل حاد و خفیف درگیر جنگ با ویروس مرموز و کشنده ای به نام کرونا هستند که هنوز کسی بدرستی چیزی در باره ی مهار قطعی اش نمی داند .
همه جا هست و به شکل فزاینده ای به ریه ها حمله می کند و سیستم ایمنی بدن ، در برابرش تسلیم می شود. واکنش کشورها به هجوم این ویروس ، برای حمایت از شهروندانشان هم متفاوت است .
فضای مجازی روایتگر برخوردهای گوناگون دولت با این ویروس است که در ابتدا هیچکس آن را جدی نگرفت و هر کس بزعم خودش ، تفسیرش کرد . اما چیزی که با خیلی از تعریف هاهمخوانی نداشت ؛ بلایی بود که بر سر کشورها و مردمانشان آورد .

جنگ این ویروس با دنیا و کشتار بی رحمانه اش در سنگرهایی که نمی دانی کجاست ؛ همه را غافلگیر کرد .از همه بدتر اطلاعات غلطی بود که چین خاستگاه این ویروس ، در باره اش به دنیا داد که هشتاد در صد دروغ بود .
هولناک ترین قتل عام در چین و جمعیت میلیاردی اش رخ داد و چون پوشش رسانه ای شفاف نداشت ؛ دنیا نفهمید در ووهان چه گذشت . در ایتالیا و اسپانیا فاجعه رخ داد و بی کتمان و سانسور ، بقیه ی دنیا را شوکه کرد .

با تمام آمارهایی که از ماشین کشتار کرونا به عینه می بینیم ، تنها راه حل برای مقابله ؛ در خانه ماندن است و این خانه نشینی ، تبعات منفی زیادی را به جامعه و اقتصاد تحمیل کرده و تا بعد از کرونا ، نخواهیم فهمید که چه بنیان هایی را به ویرانی کشانده و باید تا سالیان بسیار دیگر ، تاوان پس بدهیم .
تا اعلام وضعیت سفید و احتمال رفع خطر کرونا ؛ در خانه بمانیم و اعتماد کنیم به حرف ها و آمار آقای جهان پور که عملکرد چین در باره ی آمار و وضعیت کشورش را شوخی تلخ نامید .
چین پرده از چهره ی کریه خودش برخواهد داشت بعد از تلاش برای مهار کرونا و دنیا او را به اعتراف وادار خواهد کرد . بازهم می گویم : روابط و طرز گفتمان و تعاملات دنیا با هم ، در دوران پسا کرونا ، جور دیگر خواهد بود .
دنیا در باره ی تعاملش با چین ، محتاط تر می شود !/کانال نویسنده

✍🏼کتایون محمودی