مشاور ویژه سابق سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل کشی از جامعه بین المللی خواست تا فورا برای محافظت از اقلیت مسلمان هند در برابر تهدید نسل کشی که مداخله کند.

«خوان ای مندز»، مشاور ویژه سابق سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل کشی از جامعه بین المللی خواست تا فورا برای محافظت از اقلیت مسلمان هند در برابر تهدید نسل کشی که مداخله کند.

مندز در مصاحبه ای با تلویزیون الجزیره در روز جمعه گفت نقشی وجود دارد که جامعه بین المللی باید زودتر جرقه آن را بزند.

وی در پاسخ به پرسشی ادامه داد: واقعیت‌های میدانی به اندازه‌ای جدی است که برخی از ابراز نگرانی‌ها از سوی مجامع بین‌المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل  و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.

اولین مشاور سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از نسل کشی گفت که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ کنوانسیونی را برای محافظت از مردم در برابر چنین اعمال جنایی تصویب کرده است.

خوان ای مندز اولین مشاور ویژه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل کشی (۲۰۰۴-۲۰۰۷) است که توسط دبیرکل وقت سازمان ملل، کوفی عنان منصوب شد.

او همچنین به عنوان رئیس و کمیسر کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه خدمت کرده بود. وی در حال حاضر استاد حقوق بشر در دانشگاه آمریکایی واشنگتن دی سی است.

مندز وضعیت هند را که خانه ۲۰۰ میلیون مسلمان است خطرناک و  عمیقا نگران کننده توصیف کرد.

او درباره سوالی درباره پاسخ دولت هند گفت: اگر پاسخ دولت مودی مناسب نباشد شورای امنیت سازمان ملل باید برای حفاظت از اقلیت‌های هندی وارد عمل شود و صدور یک قطعنامه راه حل آن است.

تعداد زیادی از رهبران مذهبی و سیاستمداران متعصب هندو در ماه گذشته طی نشستی در هاریدوار، از جامعه هندو خواستند تا خود را برای نسل کشی علیه اقلیت مسلمان مسلح کنند، که واکنش گسترده جهانی و محکومیت گروه های حقوق بشر را به دنبال داشت.

پروفسور گرگوری استانتون، بنیانگذار دیده بان نسل کشی، در جریان یک جلسه توجیهی کنگره در ایالات متحده، هشدار داده بود که نسل کشی به طرز فجیعی ممکن است در هند اتفاق بیفتد.

گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد شکنجه گفت که سیاست های عمومی دولت مودی علیه اقلیت ها تبعیض آمیز است./ شبستان به نقل از « app»