نظامیان آمریکایی دیروز (١ اسفند ١٣٩٧) به مدرسهٔ علوم دینی «حمیدالمدارس» در استان کاپیسا در افغانستان حمله کردند و این مدرسه را به آتش کشیدند. به گزارش سنت‌آنلاین، خبرگزاری‌ها به نقل از منابع محلی در استان کاپیسا گزارش دادند: نیروهای ویژه آمریکایی مدرسه علوم دینی «حمیدالمدارس» در استان کاپیسا به آتش کشیدند که بر اثر […]

حمله نظامیان آمریکایی به مدرسه علوم دینی «حمیدالمدارس» افغانستاننظامیان آمریکایی دیروز (١ اسفند ١٣٩٧) به مدرسهٔ علوم دینی «حمیدالمدارس» در استان کاپیسا در افغانستان حمله کردند و این مدرسه را به آتش کشیدند.

به گزارش سنت‌آنلاین، خبرگزاری‌ها به نقل از منابع محلی در استان کاپیسا گزارش دادند: نیروهای ویژه آمریکایی مدرسه علوم دینی «حمیدالمدارس» در استان کاپیسا به آتش کشیدند که بر اثر آن ده‌ها جلد قرآن و سایر کتاب‌های دینی نیز سوخته است. این نیروها همچنین به بازارچه همجوار این مدرسه نیز حمله کردند و دو منزل مسکونی را با استفاده از مواد منفجره تخریب کردند.

مولوی «میاگل جان آغا» عالم دینی برجستهٔ افغان مدیریت این مدرسه را برعهده دارد.