نکاح مسیار آن است که مرد، زنی را در حضور شهود و با مهریه و سایر شروط مربوط به نکاح دائم، رسمی و اسلامی خود دربیاورد، ....

سوال:

نکاح مسیار را توضیح داده و حکم آن را بیان فرمائید.

 

پاسخ:

نکاح مسیار آن است که مرد، زنی را در حضور شهود و با مهریه و سایر شروط مربوط به نکاح دائم، رسمی و اسلامی خود دربیاورد، و سایر احکام بعد از نکاح از جمله نسب فرزندان، ارث، سرپرستی و تربیت آنان، از شریعت اسلامی ثابت و مترتب می‌باشد. فقط شوهر با رضایت همسرش نحوه و میزان نفقه همسرش رامشخص می کند که در مواردی با رضایت دو طرف نفقه زن بر عهده خودش خواهد بود، همچنین با توافق، شوهر ملزم به شب گذراندن و یا مراعات ترتیب و قسمت با همسرش نمی‌شود.

نکاح مسیار را برخی علماء با توجه به فساد حاکم بر جامعه و افزایش تعداد زن‌های مجرد، جایز و باعث حفظ عفاف جامعه اسلامی دانسته‌اند.

 

منبع:

قال فی نکاح المسیار: المسیار کلمه عربیه…المراد بها: التسییر علیها….و زواج المسیار یتم بعقد شرعی و مهر متفق بین الزوجین….الغایه الرئسیه من زواج المسیار کما یبدو لی هی العفه و الاحصان لتجنب الوقوع فی الحرام. الشیخ عرفان بن سلیم العشاحسونه الدمشقی، ص۵، ط: المکتبه العصریه.

بحوث و فتاوی فقهیه معاصره، المطلب الثانی الاحوال الشخصیه.۲/۳۸، ط: دارالبشائر الاسلامیه .

 

دارالإفتاء عین العلوم گشت

شمارهٔ فتوا: (۳۹۷) ۱۱۱/۱۱۸۰۱

 

ضمناً می‌توانید سؤالات خود را در قسمت ثبت دیدگاه (در پایین صفحه) بپرسید.