زندگی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم سراسر درس و عبرت است. الله ‌متعال ایشان را به‌عنوان الگو و نمونه‌ برای بشر انتخاب نمود؛ «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة» از آنجایی‌که رسول‌ خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم زیر سرپرستی الله ‌متعال تربیت یافت، زندگی آن‌حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم چه در زمان کودکی و جوانی، قبل و یا بعد از بعثت، […]

دوای هر درد بشر در سیرۀ نبویزندگی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم سراسر درس و عبرت است. الله ‌متعال ایشان را به‌عنوان الگو و نمونه‌ برای بشر انتخاب نمود؛ «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة» از آنجایی‌که رسول‌ خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم زیر سرپرستی الله ‌متعال تربیت یافت، زندگی آن‌حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم چه در زمان کودکی و جوانی، قبل و یا بعد از بعثت، سرشار از نور و هدایت است.

قبل از بعثت، مشرکین مکه او را راست‌گو، درست‌کار و امین خود می‌دانستند. در حالی‌ که پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وسلم در منطقه‌ای می‌زیست که جهالت مردمان آن، پرده سیاهی بر وجدان انسانیت کشیده بود. چه زیبا و جالب رشد کرد.

او زمانی آمد که انسان‌‌ها در خرافات و بدعات غرق شده بودند. اما آن‌حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم ساده‌زیستی را آموخت و بر فطرت توحید ماند. او در زمانی‌که مردم از خوردن مال یتیم و مستضعفان نه تنها پروایی نداشتند، بلکه بر آن افتخار هم می‌کردند، درمیان چنین انسان‌هایی جوانمردانه زندگی کرد و درس جوان‌مردی را به ‌آن‌ها داد.

محمد امین صلی‌الله‌علیه‌وسلم بعد از گذشت ۴۰ سال از بهار زندگیش آمده بود تا دنیای مریض آن زمان را مداوا کند. او باید جهل و نادانی را از جامعه می‌زدود و مردمان را به طرف علم و نور راهنمایی می‌کرد. او پا به میدانی گذاشته بود که باید دشمنی و بداخلاقی انسان‌ها را نسبت به خود تحمل می‌کرد.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمد تا مسیر بشریت را که به پرتگاه بزرگ جهالت منتهی شده بود، به‌طرف آنچه که هدف خلقت انسان است، تغییر دهد. او نه تنها جامعه بیمار آن دوران را مداوا می‌کرد، بلکه مسیر زندگی را برای آیندگان نیز مشخص می‌کرد.

الله‌ متعال پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم را الگو و نمونه برای بشر قرار داد تا زندگی‌اش سراسر درس باشد.

او نه‌تنها در بخش عبادی و اعتقادی نمونه است، بلکه در بخش سیاسی و زندگی اجتماعی نیز بهترین الگو برای بشریت است. راز موفقیت مسلمانان صدر اسلام در پیروی کامل و بدون تغافل از سیره نبوی علی صاحبها الصلوة و السلام است.

مسلمانان امروزی نیز بدون این پیروی به کامروایی و موفقیت نخواهند رسید. دوای هر درد نه‌تنها مسلمانان، بلکه آحاد جامعه بشری در سیره نبوی است.

نویسنده: رحمت الله شه‌بخش/ مجله اندیشه عزیزی