مهدی مردی صالح، مصلح، دانشمند و آگاه به مسائل روز و سیاسی، در سایۀ دین اسلام با محوریت قرآن و سنت جد بزرگوارش رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم مسلمانان آخرالزمان را رهبری می‌کند. کتاب او «قرآن» و مکلف به عمل بر قرآن است. وظیفه ما پیش از تشریف‌آوری ایشان و بعد از حضور ایشان عمل بر قرآن است. […]

مهدی مردی صالح، مصلح، دانشمند و آگاه به مسائل روز و سیاسی، در سایۀ دین اسلام با محوریت قرآن و سنت جد بزرگوارش رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم مسلمانان آخرالزمان را رهبری می‌کند.

کتاب او «قرآن» و مکلف به عمل بر قرآن است. وظیفه ما پیش از تشریف‌آوری ایشان و بعد از حضور ایشان عمل بر قرآن است. قرآن برای همه بشریت و برای مهدی و حتی پیامبر رهبر است؛ «هدی للمتقین». حضرت مهدی از خود کتاب آسمانی مستقلی ندارد.

منشور ملی و قانون اساسی و دستورالعمل مهدی چیزی جز قرآن نیست. رمز موفقیت او عمل صددرصدی به قرآن است.

او در عصر خود بر پایۀ قرآن و سنت حکومت‌داری می‌کند. اجرای عدالت، ایجاد امنیت و رفع تبعیض از عمده سنت‌های حسنه و اصول حکومتداری حضرت مهدی است که در اثر آن تمام مسلمانان جهان او را «رهبر» خویش می‌دانند و با او بیعت می‌کنند.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حکومتداری او را ستوده و مردم آخرالزمان را که «عصر فتنه» است، به رهبری او نوید داده است و امروز مردم در انتظار او و حاکمی که بر راه و رسم او عمل کند هستند.

حاکمان امروز جهان اسلام به‌ویژه مسئولان ما می‌توانند با اجرای عدالت و ایجاد امنیت و شغل همراه با سعه‌صدر و مهربانی و دلسوزی و صداقت و نگاه بلند و تقوا و قانون‌مداری، «عمَر» و «مهدی» زمان خود باشند! وماذلک علی الله بعزیز.

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده