سؤال: الف: حکم روایت ذیل را بیان دارید؛ ب: بفرمایید: کسی که این روایت را پخش کند گناهکار می‌شود یا خیر؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: هر کس خبر تاریخ شروع ماه مبارک رمضان را به دیگران اطلاع دهد؛ آتش جهنم برایش حرام می‌شود. پاسخ: الف: روایت مذکور؛ روایتی بی اصل و اساس […]


سؤال:
الف: حکم روایت ذیل را بیان دارید؛ ب: بفرمایید: کسی که این روایت را پخش کند گناهکار می‌شود یا خیر؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: هر کس خبر تاریخ شروع ماه مبارک رمضان را به دیگران اطلاع دهد؛ آتش جهنم برایش حرام می‌شود.

پاسخ: الف: روایت مذکور؛ روایتی بی اصل و اساس (موضوع) است؛
ب: رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: هرکس دروغی را به صورت عمدی به من نسبت دهد، باید جای خود را در آتش جهنم آماده کند؛ لذا هرگز این روایت را پخش نکنید.

والله اعلم بالصواب
✍🏻 احسان الله اربابی

📝 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شماره فتوا: ۲/۱۴۹۳۷/۶۹/۱۵۳