بهترين و مؤثرترين نوع توسل، توسل به اسماء و صفات بارى تعالىٰ و ايمان و عمل صالح است؛ ادعيهٔ قرآنى از زبان انبياء و نيکان اديان مختلف از همين نوع است و اين دليل برترى و تاثير فوق العادهٔ آن است. بايد اين نوع توسل را که قرآنى است و کسى در آن اختلافى ندارد […]

مؤثرترين نوع توسل!بهترين و مؤثرترين نوع توسل، توسل به اسماء و صفات بارى تعالىٰ و ايمان و عمل صالح است؛ ادعيهٔ قرآنى از زبان انبياء و نيکان اديان مختلف از همين نوع است و اين دليل برترى و تاثير فوق العادهٔ آن است.

بايد اين نوع توسل را که قرآنى است و کسى در آن اختلافى ندارد تأکيد کرد و آن را پر رنگ ساخت و در اين‌باره کتاب نوشت.

از اين نوع توسل هيچ کسى يک ذره‌اى هم از روى نادانى به سمت شرک نمى‌گرايد يا نادانسته در آن نمى‌افتد؛ بلکه به برکت اين توسل به ذکر اسماء و صفات الله مى‌پردازد و عمل نيک را بيشتر دنبال مى‌کند تا دعاهايش قبول شود.

نویسنده: عبدالحكيم سيدزاده