امام جصاص رازی می‌گوید: از خصوصیات عمدۀ ماه‌های حرام (رجب، ذوالقعدة، ذوالحجة و محرم) این است که هر کس در این ماه‌ها عبادت کند، در ماه‌های دیگر نیز به سعادت عبادت رب العالمین موفق می‌گردد؛ همچنین هر کس سعی کند در این ماه‌ها خود را از گناهان و کارهای زشت و ناپسند نگه دارد، پرهیز […]

ماه‌های حرام را قدر بدانیمامام جصاص رازی می‌گوید:

از خصوصیات عمدۀ ماه‌های حرام (رجب، ذوالقعدة، ذوالحجة و محرم) این است که هر کس در این ماه‌ها عبادت کند، در ماه‌های دیگر نیز به سعادت عبادت رب العالمین موفق می‌گردد؛ همچنین هر کس سعی کند در این ماه‌ها خود را از گناهان و کارهای زشت و ناپسند نگه دارد، پرهیز از گناه و کارهای زشت در سایر ماه‌ها بر او آسان می‌شود؛ لذا بهره نگرفتن از ماه‌های حرام، زیان و خسران بزرگی به شمار می‌آید.

برگرفته از: معارف القرآن
ترجمۀ مولانا حسین‌پور رحمه‌الله