ادکلن های امروزی ظاهرا مواد ناپاکی ندارند لذا حکم بر پاکی آنها داده می شود، و اگر مشخص شود که مواد ناپاکی دارند، پس ناپاک هستند.

سوال: آیا ادکلن های امروزی پاک هستند یا ناپاک؟

الجواب باسمه حامداً و مصلیاً

ادکلن های امروزی ظاهرا مواد ناپاکی ندارند لذا حکم بر پاکی آنها داده می شود، و اگر مشخص شود که مواد ناپاکی دارند، پس ناپاک هستند.

 

منابع:
۱- فتاوای محمودیه کتاب الحظر و الاباحة ، باب الاشیا المحرمة ۱۹۳/۱۸ ط: مکتبه دارالعلوم کراچی

 

دارالإفتاء عین العلوم گشت
شمارهٔ فتوا: ۱۴۱/۲۲۰