پیام اسلام: آن‌چه در نشریه پیام جمعه (ش ۳۲۸، ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۰) از شما نقل شده است که «می‌توان بر محمد بن عبدالوهاب فتوای کفر صادر کرد»، صحت دارد یا اتهام علیه شماست؟ جواب: صحت ندارد. پیام اسلام: شما به این اشتباه بزرگ آن‌ها تذکر داده‌اید که آن را اصلاح کنند یا خیر؟ اگر چنین اقدامی […]

مصاحبه پیام اسلام با شیخ الحدیث در مورد محمد بن عبدالوهابپیام اسلام: آن‌چه در نشریه پیام جمعه (ش ۳۲۸، ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۰) از شما نقل شده است که «می‌توان بر محمد بن عبدالوهاب فتوای کفر صادر کرد»، صحت دارد یا اتهام علیه شماست؟

جواب: صحت ندارد.

پیام اسلام: شما به این اشتباه بزرگ آن‌ها تذکر داده‌اید که آن را اصلاح کنند یا خیر؟ اگر چنین اقدامی صورت گرفته است، رونوشت آن را به ما عنایت فرمایید تا در مجله پیام اسلام نقل گردد.

جواب: بنده آن را رد نموده و نامه‌ای به دبیرخانه‌ی ائمه جمعه فرستادم که رونوشت آن تقدیم می‌گردد:

بسم الله الرحمن الرحیم

مسؤول محترم دبیرخانه ائمه جمعه دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت!

احتراماً ماهنامه پیام جمعه شماره ۳۲۸، ۱۵ آذرماه ۸۰، در مؤرخه ۷/ ۱۰/ ۸۰ به دستم رسید، ولی قبل از رسیدن مجله از گوشه و کنار شنیده بودم که در این شماره مطالبی به نام بنده درج و نسبت به محمد بن عبدالوهاب فتوای کفر و غیره ذکر شده است. من به مجرد شنیدن، آن را تکذیب نمودم، اما امروز که ماهنامه‌ی مذکور به آدرس خودم آمد و رسید، دیدم که واقعتاً این موضوع درج شده و نسبتی نادرست به من در آن وجود دارد.

اصل قضیه از این قرار است که چندین سال قبل در همایشی که در زاهدان برگزار شده بود و موضوعی که به من محول گردیده شد، مطالبی ایراد نمودم؛ اما متأسفانه وقتی آن مضامین را از نوار پیاده کرده و در این شماره پیام جمعه درج کردند، نمی‌دانم قصدی در کار بوده یا اشتباهی رخ داده که عبارت مرا در چند مورد تحریف و واژگون درآورده درج کرده‌اند که موضوع گفته‌ی من کلاً برعکس شده است.

در یک جا کلمه‌ی متشددین را به کلمه متشکلین تغییر داده‌اند و در جایی دیگر ابن همام را به ابن حمام تبدیل کرده‌اند که این دو تحریف چندان مشکلی ایجاد نکرده‌اند؛ ولی عبارت تحریف شده‌ای که موضوع گفته‌ی بنده را کلاً برعکس کرده، این است که من در سخنرانی خود گفته بودم: «عقیده‌ی ما احناف راجع به این شخص این است که محمد بن عبدالوهاب از متشددین است و از نحوه‌ی عملکردش چنین برمی‌آید که او در عقیده دچار انحراف شده، اما نه تا حدی که بتوان برای او فتوای کفر صادر کرد و او را کافر دانست.»

در عبارت درج شده در ماهنامه، کلمه‌ی «اما، نه» را که قبل از تا حدی بوده، برداشته‌اند و هم‌چنین کلمه‌ی «بتوان» را به کلمه‌ی «می‌توان» تبدیل کرده‌اند که با این وصف، موضوع عبارت من کلاً برعکس و غلط شده و آن را به بنده نسبت داده‌اند؛ در صورتی که موضوع وارونه شده اصلاً با سیاق و سباق کل مضمون من وفق نمی‌خورد. من ضمن تکذیب عبارت تحریف شده مجدداً می‌خواهم دستور فرمایند تا موضوع تحریف عبارت را تحقیق و در شماره‌ی بعدی پیام جمعه اصلاحیه آن را چاپ کنند تا این نوع تحریفات وضعیت نامناسبی ایجاد ننماید. عبارت «لا نکفر أحداً من أهل القبله» که در اول و آخر عبارت تحریف شده به کار رفته اعلام می‌دارد که در اینجا در عبارت دستبردی شده است.

محمد یوسف حسین پور/ امام جمعه گشت سفلى

رونوشت: به نماینده محترم مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان جهت توصیه دست اندرکاران دفتر به دقت بیش‌تر در مطالبی که در مجله‌های دفتر مقام معظم رهبری درج می‌نمایند.

پیام اسلام: پس به نظر شما گناه تکفیر بر محمد بن عبدالوهاب به چه کسی بر می‌گردد؟

جواب: بر کسانی که که این تهمت و افترا را بر من وارد کرده‌اند.

پیام اسلام: آیا دست‌اندرکاران پیام جمعه قایل به تکفیر او هستند؟

جواب: این را از خود آنان سؤال کنید.

پیام اسلام: هدف افراد نامعلومی که در استان خراسان تکفیر محمد بن عبدالوهاب را از طرف شما نوشته و در پوسترها بر در و دیوار نصب می‌کنند، چیست؟

جواب: نمی‌دانم، شاید هدف آن‌ها ایجاد تفرقه بین اهل سنت باشد.

پیام اسلام: اگر نسبت به این گونه افراد پند و تذکری دارید، بیان دارید.

جواب: من به مسلمانان کشورمان اعلام می‌دارم که بنده حنفی هستم و مسلک احناف این است که نباید به کسی تا زمانی که منکر یکی از ضروریات دین نباشد، تکفیر کرد ـ و این مطلب را بنده در سخنرانی خود در سیاق و سباق آن موضوع به کار برده‌ام ـ.