دادگاه مصر امروز یکشنبه در پرونده دیگری «محمدبدیع» رهبر گروه اخوان المسلمین و ۶۴ نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از رسانه‌ها، صدور حکم حبس ابد برای بدیع در حالی است که اخیرا نیز دادگاه جنایی قاهره وی را در پرونده مربوط به تحصن هواداران «محمد مرسی» در […]

دادگاه مصر امروز یکشنبه در پرونده دیگری «محمدبدیع» رهبر گروه اخوان المسلمین و ۶۴ نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از رسانه‌ها، صدور حکم حبس ابد برای بدیع در حالی است که اخیرا نیز دادگاه جنایی قاهره وی را در پرونده مربوط به تحصن هواداران «محمد مرسی» در میدان رابعه العدویه در سال ۲۰۱۳ به حبس ابد محکوم کرد.
بدیع در این پرونده به اتهام یورش به «مرکز پلیس العدوه»، و به آتش کشیدن آن و «کشتن یک پلیس توسط دادگاه جنایی المانیا» در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۲۰۱۴ به اعدام محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر مصر در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۵ شکایت بدیع را پذیرفته و آن حکم را لغو کرد.