مصلای «باب‌الرحمة» مسجدالاقصی برای نخستین بار دیروز جمعه (٣ اسفند ١٣٩٧) پس از ١٦ سال بازگشایی شد. به گزارش سنت‌آنلاین، سنی‌آنلاین به نقل از عربی ٢١ نوشت: مصلای «باب‌الرحمة» در بخش شرقی مسجدالاقصی از سال ۲۰۰۳ تاکنون بسته شده بود که در پی تنش‌های هفته جاری پس از ۱۶ سال بازگشایی شد. هزاران نمازگزاران فلسطینی […]

مصلای «باب‌الرحمة» مسجدالاقصی برای نخستین بار پس از ١٦ سال بازگشایی شدمصلای «باب‌الرحمة» مسجدالاقصی برای نخستین بار دیروز جمعه (٣ اسفند ١٣٩٧) پس از ١٦ سال بازگشایی شد.

به گزارش سنت‌آنلاین، سنی‌آنلاین به نقل از عربی ٢١ نوشت: مصلای «باب‌الرحمة» در بخش شرقی مسجدالاقصی از سال ۲۰۰۳ تاکنون بسته شده بود که در پی تنش‌های هفته جاری پس از ۱۶ سال بازگشایی شد.

هزاران نمازگزاران فلسطینی با دردست‌داشتن پرچم فلسطین، وارد این مصلا شده و نماز جمعه را در آن برگزار کردند.

جوانان فلسطینی درصد هستند با بازگشایی مصلای باب‌الرحمة تجاوزات مستمر اشغالگران اسرائیلی در مسجدالاقصی و تلاش این رژیم برای تقسیم زمانی و مکانی این مسجد را به چالش بکشند.

شیخ عکرمه صبری، در مراسم نماز جمعه دیروز مسجدالاقصی اعلام کرد که دستور دادگاه‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر بستن باب‌الرحمه، مردود است و مسجدالاقصی با تمام مصلاها و صحن‌هایش وقف اسلامی است و تقسیم زمانی و مکانی را نمی‌پذیرد.