امیدواریم سفر هیئت تهرانی از سوی مقام والای نظام بابت حوادث خونین هر چند که با تأخیر صورت گرفته نتایج رضایت بخش داشته باشد، در گام نخست آمران و عاملان جنایات خونین که مستحق صدبار اعدام هستند قصاص شوند، گام دوم اینکه تبعیض‌ها رفع گردد و … مهم نتیجه سفر است نه حضور خالی، […]

 

امیدواریم سفر هیئت تهرانی از سوی مقام والای نظام بابت حوادث خونین هر چند که با تأخیر صورت گرفته نتایج رضایت بخش داشته باشد، در گام نخست آمران و عاملان جنایات خونین که مستحق صدبار اعدام هستند قصاص شوند، گام دوم اینکه تبعیض‌ها رفع گردد و …
مهم نتیجه سفر است نه حضور خالی، حتی اگر همهٔ سران نظام قدم رنجه بفرمایند و تشریف فرمایی آنان بدون نتیجه باشد تن داغدار بلوچ تسکین نمی‌یابد.

عبدالحکیم سیدزاده