در هشتم مهر، ماه ربیع الأول که ماه تولد پیامبر رحمت و ولادت نوه ایشان امام جعفر الگوی تلطّف و مدارا است و در شرف هفته وحدت، مفسدان فی الارض با نهایت وحشی‌گری، درندگی و تعصب کور، در شهر زاهدان صدها مسلمان و ایرانی را که جرمی جز این نداشتند که نماز خوانده‌اند با تیر […]

در هشتم مهر، ماه ربیع الأول که ماه تولد پیامبر رحمت و ولادت نوه ایشان امام جعفر الگوی تلطّف و مدارا است و در شرف هفته وحدت، مفسدان فی الارض با نهایت وحشی‌گری، درندگی و تعصب کور، در شهر زاهدان صدها مسلمان و ایرانی را که جرمی جز این نداشتند که نماز خوانده‌اند با تیر جنگی در خاک و خون غلطاندند و تکه و پاره کردند و سوزاندند و شکستند.
این جنایت وحشتناک حاکی از تفکّر شومی است که به مراتب بدتر از تفکّر خوارج‌ است و چهره‌ی واقعی داعش را نشان می‌دهد.
می‌طلبد جمهوری اسلامی این تفکر را از ریشه بخشکاند تا فاصله بین ملت و حکومت رفع گردد و از تبعات سنگین آن جلوگیری شود. این خونخواران و مفسدان را قصاص کند و از تمام دهن‌کجان و رسانه‌های دروغ‌گو و تهمت‌زن بخواهد که از مردم شریف و صبور بلوچ بابت بهتان تجزیه طلبی و… عذرخواهی کنند.
قطعاً اجرای عدالت عبرتی برای بداندیشان داعشی می‌باشد و می‌سزد که برای آنان دروس تقریبی و اصلاحی برگزار شود نه آنان که در سوگ و ماتم شهدا و غم مجروحان بی‌گناه هستند، هفته وحدت و دروس وحدت؛ وحدت ملی، وحدت اسلامی، اخوت ایرانی، اخوت اسلامی نیاز اصلی دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آنان است تا صلح و صفا و مساوات به جای ظلم، خون‌ریزی، نفرت و تبعیض حاکم باشد و فاصلهٔ طبقاتی برچیده شود.
لعلّ الله یحدث بعد ذالک أمراً وما ذالک علی الله بعزیز، وصلی الله علی محمد وآله وصحبه.

 عبدالحکیم سیدزاده