نماز جماعت مستقل سنى و شيعه منافى با اصل وحدت نيست؛ بلکه اقامه نماز جماعت جداگانه دو مذهب حتى در يک سالن نشانه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادى مذهبى و تحمل يکديگر و دادن حق عبادت مستقل به يکديگر است. هيچ جاى ايراد ندارد، بلکه لازم است که هر فرقه کنار فرقه ديگر مطابق فقه خود، […]

وحدت و نماز جداگانه سنى و شيعه!نماز جماعت مستقل سنى و شيعه منافى با اصل وحدت نيست؛ بلکه اقامه نماز جماعت جداگانه دو مذهب حتى در يک سالن نشانه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادى مذهبى و تحمل يکديگر و دادن حق عبادت مستقل به يکديگر است.

هيچ جاى ايراد ندارد، بلکه لازم است که هر فرقه کنار فرقه ديگر مطابق فقه خود، مستقلاً نماز جماعت اقامه کند تا بر فقه اختصاصى‌اش کاملاً عمل کند.
اين پرسش که چرا سنيان پشت شيعه يا بالعکس اقتدا نمى‌کنند کاملاً نادرست است؛ اين بسان آن است که کسى بگويد چرا اينها عقايد آنان را ندارند و بالعکس!

همانگونه که براى تحقق وحدت و تثبيت آن لازم نيست که همه يک مذهب باشند يک نماز جماعت هم ضرورت ندارد! در واقع دعوت به يک نماز جماعت به نوعی دعوت به مذهب است، مشکل اصلى تفکيک نماز جماعت نيست! بلکه بهم زدن نماز يگديگر و ريختن مساجد و بمب‌گذارى در مساجد يکديگر است!

وحدت در هفته وحدت به معنى يک مذهب و يک باور و يک نماز جماعت و يک … شدن نيست!

بلکه وحدت يعنى خوددارى فريقين از تکفير صحابه و امهات المومنين و ائمه دين، وحدت يعنى احترام متقابل و عدم استهزاء، وحدت يعنى تحمل نماز جماعت و مساجد يکديگر، وحدت يعنى مشارکت فريقين در اداره کشور، قوه قضائيه و نيروهاى نظامى و صدا و سيما وحدت يعنى احترام به زبان و لباس فريقين، وحدت يعنى آزادى در ساخت مسجد و نصب امام جمعه و… وحدت يعنى اجراى عدالت و رفع تبعيض و نگاه برادرانه و دوستانه و…

نویسنده: عبدالحكيم سيدزاده