بنده به عنوان يك مسلمان حتی از شنيدن اين كلمات نسبت به مقام عظيم پيامبر خاتم خجالت می‌كشم وحتی شنيدن اين نقل قول‌ها هم سخت است؛ زيرا مقام رفيع پيامبر را هيچ بشری نمی‌تواند درك كند جز پرودگار عالم كه فرمود «ما ارسلناك الا رحمه للعالمين» كه اين رحمت حتی كفار را در بر می‌گيرد. […]

بنده به عنوان يك مسلمان حتی از شنيدن اين كلمات نسبت به مقام عظيم پيامبر خاتم خجالت می‌كشم وحتی شنيدن اين نقل قول‌ها هم سخت است؛ زيرا مقام رفيع پيامبر را هيچ بشری نمی‌تواند درك كند جز پرودگار عالم كه فرمود «ما ارسلناك الا رحمه للعالمين» كه اين رحمت حتی كفار را در بر می‌گيرد.

 كتاب‌های زيادی در باب سجايا و مكارم و اوصاف نبی مكرم اسلام نوشته شد و حتي غير مسلمانان در اين باره كتاب نوشته‌اند؛ اما اين حركات شيطانی كه از مدت‌ها پيش شروع شده هدفشان اين است كه دنيا را بهم بزنند و يا می‌خواهند انتقام آن الطاف و مهربانی‌های دين مبين اسلام را بگيرند كه همه از تعليمات عاليه پيامبر سرچشمه می‌گيرد.

 اين يك تعبير الزامی است چون پيامبر اسلام برای همه جهانيان و حتی به تصريح علما برای كفار هم رحمت بوده است. وقتی برخورد ايشان را در برخورد با كفار می‌بينيم به اين مساله پی می‌بريم كه ايشان اصلا لب به نفرين و نابودی نمی‌گشايند و در دعاهای‌شان هدايت آن‌ها را درخواست می‌كنند و اين شأن رحمت للعالمين پيامبر صلی الله علیه و سلم را می‌رساند.

 استقبال از اسلام و گرايش افراد به اين دين مبين بسيار زياد است و دنيای استكبار و كفر از گرايش مردمان‌شان به اسلام می‌ترسند و اين اقدامات ناشی از ترس و وحشت آنها از گسترش اسلام و گرايش مردم به آموزه‌های اسلامی است؛ از اين‌رو دست به اين اقدامات اهانت‌آميز و مذبوحانه و پليد می‌زنند.

در نقاط مختلف دنيا مردم روزبه روز مسلمان می‌شوند و اين باعث ترس و وحشت غربی‌ها شده است تا شخصيت حضرتش را به گونه‌ای ديگر معرفی كنند و مورد طعن قرار دهند.

 

منبع: کانال رسمی شیخ‌الحدیث مولانا «عبدالرحمن» حفظه‌الله