به اطلاع عموم اهل خیر رسانیده می‌شود: مدرسه علوم دينى عين‌العلوم گُشت در نظر دارد قربانى‌هاى شما خیرین محترم را که برای خویش یا رفتگان‌تان در نظر دارید یا قربانی برای رسول‌الله صلی الله علیه وسلم را به وکالت از شما انجام داده و گوشت آن را به مصرف طلاب اين مدرسه برساند. با حداقل […]

به اطلاع عموم اهل خیر رسانیده می‌شود: مدرسه علوم دينى عين‌العلوم گُشت در نظر دارد قربانى‌هاى شما خیرین محترم را که برای خویش یا رفتگان‌تان در نظر دارید یا قربانی برای رسول‌الله صلی الله علیه وسلم را به وکالت از شما انجام داده و گوشت آن را به مصرف طلاب اين مدرسه برساند.

با حداقل سه ميليون تومان می‌توانید در اين امر خیر شريک شويد.

آخرین مهلت: صبح عید قربان

 شماره کارت‌هاى بانکى مدرسه علوم دينى عين العلوم گشت سراوان:
 بانک ملى:
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۹۰۴۷
 بانک تجارت:
۵۸۵۹۸۳۷۰۰۶۲۶۶۷۸۳
بانک صادرات:
۶۰۳۷۶۹۷۶۴۷۵۷۳۷۲۱

 بعد از واريز، حتما نام و متن یا عکس فیش واريزى‌تان را به شماره ذيل – به صورت پیامک یا واتساپ و تلگرام – بفرستيد:
۰۹۳۹۳۵۳۱۸۱۸