آیا می‌دانید چرا دشمنان صحابه از میان راویان، بیشترین نقدها را بر سیدنا ابوهریره رضی الله عنه وارد می‌کنند؟! در جواب باید گفت: این‌گونه اعتراضات حمله بر شخصیت آن بزرگان نیست، بلکه هدف اصلی ضربه زدن بر پیکرهٔ پاک اسلام است و بس؛ چرا که حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایتگر ٥٣٧٤ حدیث از احادیث […]

آیا می‌دانید چرا دشمنان صحابه از میان راویان، بیشترین نقدها را بر سیدنا ابوهریره رضی الله عنه وارد می‌کنند؟!
در جواب باید گفت: این‌گونه اعتراضات حمله بر شخصیت آن بزرگان نیست، بلکه هدف اصلی ضربه زدن بر پیکرهٔ پاک اسلام است و بس؛ چرا که حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایتگر ٥٣٧٤ حدیث از احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمینه‌های گوناگون است و نادیده گرفتن ابوهریره؛ یعنی نادیده گرفتن تمام این احادیث و معطل قرار دادن بخش عظیمی از شریعت!

 چرا ابوحنیفه؟!
مگر فقها یا اصحاب الرأی کم هستند که بیشترین اعتراضات بر امام اعظم نعمان بن ثابت رحمه الله وارد شده؟!
طعن بر ابوحنیفه به معنی تشکیک در فقه اسلامی که تمام معاملات و قضاوت‌های مؤمنان بر آن می‌چرخد؛ از این‌رو امام شافعی رحمه الله در مورد ایشان فرمودند: «الناس فی الفقه عیال لأبی حنیفه.»

 چرا اشعری؟!
از میان متکلمین سلف که آمار آنها از هزاران نیز می‌گذرد، چرا زندگی امام ابوالحسن اشعری رحمه الله زیر و رو می‌شود تا نقطه‌ای برای اعتراض بر او پیدا کنند؟!
بدانید که معترضین هدفشان ضربه زدن به اعتقادات اکثر قریب به اتفات تمام مؤمنین است نه ضربه بر یک شخص!
و قس علی هذا…
پس ای مؤمنین! به هوش باشید تا از کسانی نباشیم که ناآگاهانه آب در آسیاب دشمن می‌ریزند.

✍🏻 محمد/ معاویه دهواری