به یكی از دانشمندان گفته شد: چرا برای دنیا غمگین نمی‌شوی؟ در جواب گفت: «دل بر آنچه ماندگار نیست، نمی‌بندم  و فردا یك رازاست، نگرانش نیستم. دیروز یك خاطره بود حسرتش را نمی‌خورم، و امروز هدیه است قدرش را بدانم و از تك تك لحظه‌هایش باید لذت ببرم.» از فشار زندگی نترسید به یاد داشته […]

به یكی از دانشمندان گفته شد: چرا برای دنیا غمگین نمی‌شوی؟

در جواب گفت: «دل بر آنچه ماندگار نیست، نمی‌بندم  و فردا یك رازاست، نگرانش نیستم.

دیروز یك خاطره بود حسرتش را نمی‌خورم، و امروز هدیه است قدرش را بدانم و از تك تك لحظه‌هایش باید لذت ببرم.»

از فشار زندگی نترسید به یاد داشته باشید، كه فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل می‌كند.

نگران فردایت نباش! خدای دیروز و خدای امروز خدای فردا هم هست.

ما اولین باراست كه بندگی می‌كنیم ولی «او» از ازل خدای می‌كند، پس به خدایی او اعتماد كن و فردا و فرداها را به او بسپار.

در حیات دنیوی نشیب و فرازها وجود دارد.

در هر زمان مشكلات می‌آیند.

مهم این است كه چگونه در مقابل مشكلات مقاومت كرد.

غم و ناراحتی در زندگی هر انسانی سرك می‌كشد، و هیچ انسانی نیست كه غم نداشته باشد

به قول شاعر:

در این دنیا كسی بی غم نباشد/*/ اگر باشد بنی آدم نباشد

لذا باید تمام پیش آمدها را از طرف خداوند دانست.

زندگی خویش را بررسی كنیم كه شاید مشكل از ما است، كه الله تعالی چنین مشكلاتی بر ما آورده، و درمقابل غم و ناراحتی گوشه گیری، و آه و ناله چیزی را جز غم نمی‌افزاید.

غم و مصیبت‌ها بر بهترین انسانیت؛ یعنی انبیاء (علیهم السلام) هم آمده‌اند، و آنان با رجوع الی الله و دعاء و نماز با مشكلات مقابله كرده‌اند.

پس از پیچ و خم‌های زندگانی دنیوی نباید انسان سر به گریبان فرو برد و غمگین شود، بلكه همه چیز را به خدای جهانیان بسپارد؛ چراكه گره‌گشای همه كس و همه چیز اوست.