امام ابوحامد غزالی رحمه‌الله می‌فرماید:

«شایسته نیست اوقات شما مفت بگذرند و در هر وقت به هر چه پیش آمد هر طور که شد مشغول شوید؛ بلکه شایسته است که نفس خویش را محاسبه کنید و کارهای شب و روز خود را برنامه‌ریزی کنید و برای هر وقت، مشغولیت خاصی در نظر بگیرید و فقط به انجام همان کار مشغول شوید؛ زیرا برکت وقت در این صورت ظاهر می‌شود.

اگر خودتان را مانند چهارپایان علاف و بی‌کار رها کنید و ندانید که در کدام وقت به چه کاری مشغول شوید اکثر اوقات شما ضایع و بیهوده خواهد گذشت.

اوقات شما، عمر شما هستند و عمر شما سرمایه‌ی شماست که تجارت زندگی شما بر آن وابسته است و به سبب آن می‌توانید به نعمت‌های ابدی بهشت در جوار رحمت‌های الله تعالی برسید!

هر نفس از نفس‌های زندگی شما گوهری است که قیمت و عوضی ندارد و زمانی که از دست رفت، دیگر باز نخواهد گشت.

 

منبع: بدایة الهدایة

ترجمه: عبدالمالک دامنی