نام كتاب: داروخانه‌ی معنوی مؤلف: امام عبدالواحد سیدزاده، بانی حوزه علمیه عین العلوم گشت تصحیح و تعلیق: عبدالحكیم سیدزاده ناشر: معلا نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰ شابک: ۸-۵۳-۷۶۲۶-۹۶۴-۹۷۸ كتاب‌ داروخانه‌ی معنوی كه تهذیب كتاب مخزن تعویذات عملیه ، نوشته‌ی امام عبدالواحد سیدزاده است، توسط مولانا عبدالحكیم سیدزاده ترتیب یافته و با افزودن برخی نسخه‌های دیگر از […]

داروخانه‌ی معنوینام كتاب: داروخانه‌ی معنوی

مؤلف: امام عبدالواحد سیدزاده، بانی حوزه علمیه عین العلوم گشت

تصحیح و تعلیق: عبدالحكیم سیدزاده

ناشر: معلا

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰

شابک: ۸-۵۳-۷۶۲۶-۹۶۴-۹۷۸

كتاب‌ داروخانه‌ی معنوی كه تهذیب كتاب مخزن تعویذات عملیه ، نوشته‌ی امام عبدالواحد سیدزاده است، توسط مولانا عبدالحكیم سیدزاده ترتیب یافته و با افزودن برخی نسخه‌های دیگر از قرآن و سنت و علمای اسلام چاپ و منتشر شده و در دست‌رس علاقمندان به داروهای معنوی و طب نبوی است.

در پیشگفتار این كتاب می‌خوانیم:

داروخانه‌ی معنوی كه اختصاری به جا از مخزن تعویذات است، مشتمل بر ویژگی‌های زیر است:

  1. ۱٫ در اختصار متن بهترین نسخه‌ها انتخاب و بقیه كه خیلی كم‌اند، حذف شده‌اند؛
  2. ۲٫ مطالب متن تا حد ممكن به مآخذ ارجاع گردید؛
  3. ۳٫ تمام ادعیه‌ی آن اعراب گذاری شده است؛
  4. ۴٫ در مقدمه، احكام و شروط تعویذ گنجانده شد؛
  5. ۵٫ زندگی‌نامه‌ی مؤلف و انگیزه‌ی تألیف رساله‌ی مذكور در ابتدای كتاب ذكر شده است؛
  6. ۶٫ در پاورقی برخی از نسخه‌های معنوی كه مهم و مستند‌اند، بیان شده است؛
  7. ۷٫ در پاورقی برخی از نسخه‌های طب نبوی كه یقینی و از تجاویز الهی به شمار می‌روند؛ نیز ضمیمه شد تا مردم طبق سنت از هر دو نوع دارو استفاده كنند.