اگر قوم بلوچ برده تلقی نمی‌شد و در شورای تأمین سهمی می‌داشت کشتار عام #جمعه_خونین اتفاق نمی‌افتاد. سکوت مسئولان و تهمت تجزیه‌طلبی به مردم تحریک‌آمیز است نه صدای تظلم‌خواهی شیخ‌الاسلام. صدای مطالبه‌گری شیخ‌الاسلام و فریاد درد مردم تسلی‌ست. ۵ آبان ۱۴۰۱ مسجد مکی زاهدان  

اگر قوم بلوچ برده تلقی نمی‌شد و در شورای تأمین سهمی می‌داشت کشتار عام #جمعه_خونین اتفاق نمی‌افتاد.
سکوت مسئولان و تهمت تجزیه‌طلبی به مردم تحریک‌آمیز است نه صدای تظلم‌خواهی شیخ‌الاسلام. صدای مطالبه‌گری شیخ‌الاسلام و فریاد درد مردم تسلی‌ست.

۵ آبان ۱۴۰۱
مسجد مکی زاهدان