عندلیب الفصاحة شرح فارسی دروس البلاغة كتاب دروس البلاغه توسط چهار نفر از اديبان و نويسندگان مصري جهت تدريس در دبيرستان‌هاي مصر تاليف شد. سپس در ساير كشورهاي عربي و حوزه‌هاي علميه‌ي شبه قاره‌ي هند و برخي از حوزه‌هاي علميه‌ي ايران جزو مواد درسي قرار گرفت. اين كتاب چكيده‌ي علوم بلاغي است. مؤلفان محترم با […]

عندلیب الفصاحة شرح فارسی دروس البلاغةعندلیب الفصاحة شرح فارسی دروس البلاغة

كتاب دروس البلاغه توسط چهار نفر از اديبان و نويسندگان مصري جهت تدريس در دبيرستان‌هاي مصر تاليف شد. سپس در ساير كشورهاي عربي و حوزه‌هاي علميه‌ي شبه قاره‌ي هند و برخي از حوزه‌هاي علميه‌ي ايران جزو مواد درسي قرار گرفت. اين كتاب چكيده‌ي علوم بلاغي است. مؤلفان محترم با عبارتي روان و ساده و به دور از تعقيد و تطويل ممل و ايجاز مخل به بيان مسايل مهم بلاغي پرداخته‌اند.

اينك عندلیب الفصاحة ترجمه و شرح كتاب مذكور به زبان فارسي با مشخصات زیر به خوانندگان و علاقمندان تقدیم می گردد:

۱- تصحيح و اعراب گذاري متن عربي كتاب؛

۲- ترجمه متن؛

۳- توضيح متن؛

۴- افزودن تمرين‌هايي براي پربار شدن كتاب؛

۵- نقد برخي از مطالب كتاب.

۶- بيان شرح حال مختصر مؤلفان.

اين كتاب در حقيقت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته‌ي زبان و ادبيات عرب دانشگاه سيستان و بلوچستان مي‌باشد كه مولانا عبدالحكيم سيدزاده ارائه نموده و از آن دفاع شده و درجه عالي به آن تعلق گرفته است.

نام كتاب: ترجمه، تحقيق و شرح دروس البلاغه

تحقيق و نگارش: عبدالحكيم سيدزاده

استاد راهنما: دكتر محمد شيخ

استاد مشاور: دكتر محمود عباسي

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴

قطع: وزیری

تعداد صفحات: ۳۳۶ ص

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان