ـ تشریف آوری رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این جهان به خاطر هدایت بشر بود؛ حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه می‌فرماید: اگر الله سبحانه وتعالی انبیاء علیهم السلام را نمی‌فرستاد، بر عقلا لازم بود كه خدای خویش را بشناسند و او را به یگانگی بپرستند. ـ وقتی كه محمّد رسول الله […]

گزیده‌ای از سخنان مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور در مراسم نماز جمعهٔ شهرستان اسدیهـ تشریف آوری رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این جهان به خاطر هدایت بشر بود؛ حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه می‌فرماید: اگر الله سبحانه وتعالی انبیاء علیهم السلام را نمی‌فرستاد، بر عقلا لازم بود كه خدای خویش را بشناسند و او را به یگانگی بپرستند.

ـ وقتی كه محمّد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرین پیام آور قرار گرفت، الله تعالىٰ این سلسلهٔ دعوت وتبلیغ رابه وسیلهٔ امت او جاری ساخت و اعلان فرمود: ﴿كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾؛ الله تعالی در دوجا از قرآن می‌فرماید: «ما تو را فرستادیم تا دین الهی را بر كل ادیان غلبه بدهی»؛

﴿هو الذی أرسل رسوله بالهُدىٰ ودین الحق لیُظهَره على الدین كله﴾، درحالی كه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در چنین حالتی از این جهان تشریف بردند كه هنوز شبه جزیرهٔ عربستان كامل در اسلام داخل نشده بود، اما الله تعالی این سلسله را به وسیلهٔ خلفای راشدین و یاران راستین و صادق آن‌حضرت صلى الله عليه وسلم جاری فرمود و ابرقدرتهای ایران، روم، مصر و… را تحت سیطرهٔ اسلامی درآورد. لذا دین اسلام آن دین الهی است که جزء از آن دین دیگری نزد الله پذیرفته نمی‌شود؛ ﴿إن الدین عند الله الإسلام ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یُقبل منهم﴾.

ـ آن‌حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: «علیكم بالجماعة» و در روایت دیگری فرمودند: «علیكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین وعضوا علیها بالنواخذ.» و فرمودند: «هر كس از شما زنده بماند، بعد از من اختلافات بسیاری خواهید دید، اما در آن صورت وظیفهٔ شما این است كه روش مرا، سنت من و سنت خلفای راشدین وهدایت یافتهٔ مرا بگیرید وآن را با دندانهای خود محكم بچسپید.» هدف این است كه سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم محكم گرفته شود.

ـ قرآن پاك صحابه را معیار قرار داده و فرموده است: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا﴾؛ اگر مردم مثل ایمان شما صحابه، ایمان بیاورند، هدایت می‌یابند. لذا همین گروه را اهل سنت و الجماعت می‌گویند؛ یعنی كسی كه تابع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین باشد، به سلك جماعت صحابه.لذا اهل سنت و الجماعت یگانه فرقه‌ای است كه ناجی است و باید به آن خوب بچسبیم.