دسته: کتب الکترونیکیRSS
فایل دانلود کتاب قرآن؛ کتابی شگفت انگیز
15 ژوئن 2020
بدون دیدگاه

فایل دانلود کتاب قرآن؛ کتابی شگفت انگیز

شگفت انگیز دانستن قرآن فقط به مسلمانانی که این کتاب برایشان ارجمند و مورد احترام است، مربوط نمی شود بلکه غیر مسلمانان نیز آن را کتابی شگفت انگیز می دانند و حتی افرادی نیز که به شدت از اسلام متنفرند، به شگفت انگیز بودن آناقرار می کنند. عنوان کتاب: قرآن کتابی شگفتانگیز تألیف: گر ی…..