فایل دانلود کتاب قرآن؛ کتابی شگفت انگیز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

فایل دانلود کتاب قرآن؛ کتابی شگفت انگیز

شگفت انگیز دانستن قرآن فقط به مسلمانانی که این کتاب برایشان ارجمند و مورد احترام است، مربوط نمی شود بلکه غیر مسلمانان نیز آن را کتابی شگفت انگیز می دانند و حتی افرادی نیز که به شدت از اسلام متنفرند، به شگفت انگیز بودن آناقرار می کنند. عنوان کتاب: قرآن کتابی شگفتانگیز تألیف: گر ی […]

کتب الکترونیکی Archives - سنت آنلاین
چیزی یافت نشد !