آخرین فرستاده خداوند Archives - سنت آنلاین
او؛ پیامبرِ مهربانی‌‏ها بود ۰۱ آذر ۱۳۹۷

او؛ پیامبرِ مهربانی‌‏ها بود

تاریکی همه‌‏جا را فرا گرفته بود، چراغ‏های فروزانی که پیامبران الهی، با نور معرفت روشن نموده بودند، بر اثرِ گرداب‏‌ها و گردبادهای وحشت و ظلمت، کورسویی بیش از آن‏‌ها باقی نمانده بود. بشریت اینک پرده‌‏ی ضمخت تاریکی جلو چشمانش را گرفته بود و نمی‌‏دانست به کدام سوی، رو کند تا دری به روی آفتاب و […]