ازدواج عجیب Archives - سنت آنلاین
ازدواج عجیب تاریخ؛ حماسه‌ی عشق بزرگ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

ازدواج عجیب تاریخ؛ حماسه‌ی عشق بزرگ

داستان امینه قطب با مجاهد بزرگ کمال الدین سنانیری که باید با آب طلا نوشته شود تا برای نسل‌ها از خواهران و برادران مسلمان چراغی درخشنده و تابان بر فراز راه باشد. طاغوت جمال عبدالناصر، در سال ۱۹۵۴م. مجاهد شهید کمال الدین سنانیری را به همراه برادرانش از اخوان المسلیمن به صورت تشریفاتی محاکمه کرد […]