انحراف پدران Archives - سنت آنلاین
ماهواره و انحراف فرزند ۲۴ آبان ۱۳۹۷

ماهواره و انحراف فرزند

این داستانیست واقعی که ذکر آن بغرض درس و عبرت براى والدین و همچنین فرزندان می‌باشد. اواخر سال تحصیلى بود، و تقریبا یک ماه به انتهاى سال تحصیلى باقى مانده بود که پدر دست پسر ۱۷ ساله اش را گرفته و دوان دوان وارد دبیرستان می‌شود: پدر: آقاى مدیر، من میخواهم این فرزندم را از […]