بابای بلوچی Archives - سنت آنلاین
واجہ مولانا خیر محمد ندویؒ/ازم  و زند ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

واجہ مولانا خیر محمد ندویؒ/ازم و زند

بابائے بلوچی بابائے بلوچی واجہ مولانا خیر محمد ندویؒ سرجمیں زند، پہ بلوچ راجَے علمی میدانا دیما برگ و راجا علم دَر برگَے سکین دیگا گوستگ ودی بوتِن و درسَے وانَگ بابائے بلوچی واجہ خیر محمد ندوی ؒ ۱۹۰۹ماں گوادرا ودی بوتگ، واجہَے آریپیں پتہ نام سید محمد بیتگ۔ واجہ ندوی صاحبا وتی بنداتی وانگ […]