بلوچی لبز Archives - سنت آنلاین
بلوچی گالانی بزانت ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

بدکِزمت=بد کِسمَت: بد قسمت ۔ بد شانس۔ بد اقبال۔ بدگاٹ= بد رنگ، نُکس= بد ریخت بدگاڑ: دارای بوی بسیار بد۔ بو گندو بَد گُٹّ: بد آواز بدل= مَٹّ: آنچہ یا آن کہ بہ جای چیزی یا کسی قرار گیرد ۔ عوض ۲- چیزی کہ آن را قرض گیرند و دوبارہ آن را یا مشابہ و […]