بیمه Archives - سنت آنلاین
مصوبات چهل‌و‌چهارمين مجمع فقهی تركمن‌صحرا ۲۲ آذر ۱۳۹۷

مصوبات چهل‌و‌چهارمين مجمع فقهی تركمن‌صحرا

چهل‌و‌چهارمين مجمع فقهی تركمن‌صحرا (استان‌های گلستان و خراسان شمالی) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷) در مدرسه دارالعلوم ربانی چنارلی با موضوع‌های «بازنگری مسأله رهن و اجاره منازل»، «مسائل مربوط به بیمه و انواع آن» و «اوقات نمازهای پنجگانه» برگزار شد. این مجمع فهی مسائل زیر به تصویب رسید: قرار ۱۰۵: بازنگری […]