جانشین پیامبر Archives - سنت آنلاین
منظره‌ای از یقین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ۰۶ آبان ۱۳۹۷

منظره‌ای از یقین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه

چند صباحی از وفات رسول اکرم صلى الله علیه وسلم نگذشته بود که فتنه‌ی منع زکات ظهور کرد و تقریباً تمامی قبایل عرب دست‌خوش این فتنه گردیده و آشکارا از دادن زکات امتناع ورزیدند. آنان می‌گفتند: ما نماز، روزه و حج را قبول داریم، ولی به هیچ وجه حاضر نیستیم که حتى یک رأس حیوان […]