سد قطب Archives - سنت آنلاین
درشکه را از رو نمی‌بندند! ۲۴ دی ۱۳۹۷

درشکه را از رو نمی‌بندند!

از آفات برخورد با شخصیت‌های معاصر و گذشته می‌توان به دو نمونه به صورت گسترده پرداخت: الف- استفاده  از جریان سیاسی خاصی از آثار و آرای صاحبان اندیشه و تفکر نمی‌تواند نشان دهندهٔ هماهنگی و همراهی صاحبان فکر با این حرکت سیاسی باشد به عبارتی درشکه را از رو نمی‌بندند!، خوانش تفکرات و آرای شخص […]