سیاست های هجرت Archives - سنت آنلاین
دستاوردهای سیاسی هجرت نبوی ۲۲ آبان ۱۳۹۷

دستاوردهای سیاسی هجرت نبوی

واکاوی هجرت پیامبر و مسلمان به مدینه از نگاهی سیاسی پیامبر اسلام با هوشیاری هرچه تمام اوضاع و شرایط نابسامان مسلمانان در مکه را زیر نظر داشت و همزمان در باره آن سرزمینی که می‌خواست به آنجا هجرت نموده و در آن، دولت مورد نظرش را تاسیس و شریعت الهی را در آن جا پیاده […]