سیدنا علی مرتضی Archives - سنت آنلاین
دانلود کتاب شیخین ابوبکر و عمر رضی الله عنهما ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

دانلود کتاب شیخین ابوبکر و عمر رضی الله عنهما

معرفی اجمالی کتاب شیخین ابوبکر و عمر این کتاب بیانگر زندگی دو بزرگ مرد تاریخ اسلام، حضرت ابوبکرصدیق و عمرفاروق رضی الله عنهما می باشد، که با مطالعه تک تک صفحات این کتاب انسان درس آزادگی اخلاق و خودگذشتگی را می آموزد. عنوان کتاب: شیخین نویسنده: سید عبدالرحیم خطیب (بندرعباس) موضوع: سیره و زندگینامه نوبت […]