صیغه کردن زنان Archives - سنت آنلاین
 آفات صیغه کردن زنان از عوارض بی‌حجابی به مراتب بیشتر است ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
استاد عبدالحکیم سیدزاده نوشت:

 آفات صیغه کردن زنان از عوارض بی‌حجابی به مراتب بیشتر است

آفات صیغه کردن زنان از عوارض بی‌حجابی به مراتب بیشتر است. چاره اندیشی حکومت برای ازدواج دائمی دختران و زنان بیوه از حجاب اجباری به مراتب مهم‌تر است.