علما و مشاهیر Archives - سنت آنلاین
علما و مشاهیر اهل‌سنت ایران که در سال ۱۳۹۲ وفات نمودند ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

علما و مشاهیر اهل‌سنت ایران که در سال ۱۳۹۲ وفات نمودند

 از دست دادن علما و اندیشمندان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است که سنگینی و تلخی آن تا مدت‌ها قابل لمس و دل‌ها از غم دست دادنشان جریحه‌دار و حزین است. با از دست رفتن آنان، خرمنی از اندوخته‌های آنان که حاصل سال‌ها زحمت و تجربه است، از بین می‌رود که چه بسا بسیاری از آن دانش‌ها و […]