علم در اسلام Archives - سنت آنلاین
اهمیت و جایگاه علم در اسلام ۲۲ آذر ۱۳۹۷

اهمیت و جایگاه علم در اسلام

 مقدمه با نگاهی به آموزه‌های اسلام به این نکته پی می‌بریم که: «دین اسلام توجه ویژه‌ای به علم دارد؛ نه تنها اسلام بلکه همهٔ ادیان آسمانی و مکاتب بشری بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را مایهٔ افتخار می‌شمارند، اما دین مبین اسلام بیش از هر دین […]