قابلیت تا قبولیت Archives - سنت آنلاین
قابلیت تا قبولیت ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

قابلیت تا قبولیت

در قرآن کریم اکثراً از ابراهیم علیه السلام به عنوان “حنيف” یاد شده و یکبار نیز با عنوان “خلیل” از ایشان یاد شده است. حنیف؛ یعنی یکسو؛ یعنی دین را فدای هیچ کس و هیچ چیز نکردن و خلیل؛ یعنی دوست لایقِ تحسین؛ یعنی دوست واقعی. ابراهیم علیه السلام بارها از خود حنیفیت نشان داد […]