برچسب: ورزشکاران
سرایت ویروس توهین به جامعه ورزشکاران
23 سپتامبر 2018
بدون دیدگاه

سرایت ویروس توهین به جامعه ورزشکاران

نویسنده: سینا سعادتمند توهین واژه تلخی است که حتی قلم را خدشه دار می‌کند تا از او بنویسد حتی نوشتن متنی تحت عنوان”توهین و اهانت”برایم ناخوشایند جلوه می‌کند. توهین به هر طیفی، تحت هر شرایطی و از طرف هر شخصی غیر معقول و نکوهیده است. این بار ویروس توهین به مقدسات اهل‌سنت و بزرگان اسلام…..