پروژه سنگ و خون Archives - سنت آنلاین
پروژهٔ سنگ و خون! ۱۵ آبان ۱۴۰۱

پروژهٔ سنگ و خون!

چرا جمعه‌های خونین در بلوچستان تکرار می‌شود؟ مگر قرار است پروژهٔ سنگ و خون اسرائیل در اینجا اجرا شود؟ مگر کشور اسلامی سران مدبر و آگاه و دلسوز و خیرخواه ندارد؟ آیا سکوت مسئولان بالا و بی‌لگام بودن پایینی‌ها پروژهٔ سنگ و خون را به شهرهای دیگر بلوچستان می‌کشاند؟ استمرار پروژهٔ سنگ و خون در […]