الله با ماست Archives - سنت آنلاین
الله كه با ماست چرا غم ۱۴ مهر ۱۳۹۷

الله كه با ماست چرا غم

به یكی از دانشمندان گفته شد: چرا برای دنیا غمگین نمی‌شوی؟ در جواب گفت: «دل بر آنچه ماندگار نیست، نمی‌بندم  و فردا یك رازاست، نگرانش نیستم. دیروز یك خاطره بود حسرتش را نمی‌خورم، و امروز هدیه است قدرش را بدانم و از تك تك لحظه‌هایش باید لذت ببرم.» از فشار زندگی نترسید به یاد داشته […]