النبی الرحمة Archives - سنت آنلاین
پیامبر رحمت و اعمال خلاف انسانی ما ۲۰ آبان ۱۳۹۷

پیامبر رحمت و اعمال خلاف انسانی ما

شرمم می‌آید در ماه ربیع الاول که بهار آزادی است از پیامبر و سیره‌ی او بحث نمایم. چون حتما به من خواهند گفت: شیر را بچه همی ماند بدو /٭/ تو به پیغمبر چه مانی بگو راستی ما در کدام رفتار به پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌مانیم؟ ای علمای اسلام! ای مراجع دین! ای […]